Vrijdagavond wordt woensdag

Vrijdagavondgroep (O.G.B.V.M.) wordt woensdaggroep

In goed overleg werd besloten om de vrijdagavondgroep te verplaastsen naar de woensdag (overdag).

Dit kwam beter uit voor de huidige leden van deze groep.