Home

Biljarter OGB

Coronamaatregelen

Beste OGB leden,

Na de persconferentie van 18 december jl zullen wij – waarschijnlijk tot 14 jan 2022 – helaas weer gesloten moeten blijven.

Wat betreft het wildtoernooi, dit zal worden uitgespeeld op een zaterdag zodra dit weer kan. U krijgt hier tijdig bericht van.

Welkom bij biljartvereniging
Ons Genoegen Bussum

Wij heten u hartelijk welkom op de website van biljartvereniging Ons Genoegen Bussum. Met deze site hopen wij onze eigen leden en uiteraard alle internetbezoekers die geïnteresseerd zijn in de biljartsport te informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging.