Home

Biljarter OGB

Zaterdag 16 en 23 nov
koppeltoernooi bij OGB

Op zaterdag 16 en 23 november zal ons
Koppeltoernooi voor de 7e keer worden
gespeeld op alle 6 de biljarts.

Welkom bij biljartvereniging
Ons Genoegen Bussum

Wij heten u hartelijk welkom op deze nieuwe website van biljartvereniging Ons Genoegen Bussum. Met deze site hopen wij onze eigen leden en uiteraard alle internetbezoekers die geïnteresseerd zijn in de biljartsport te informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging.