Lidmaatschap

Wilt u lid worden van onze club?

De contributie bedraagt € 32.50 per kwartaal.
Vraag een aanmeldingsformulier in ons clubhuis
of via ogb.biljart@planet.nl

Voorwaarden

Het bestuur is bevoegd tot toelating van leden.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een ingevuld formulier zal over uw toelating een beslissing worden genomen.

De toelating gebeurt met inachtneming van een proefperiode van twee maanden. Gedurende deze twee maanden kan het bestuur of het aspirant-lid, zonder opgaaf van redenen, het lidmaatschap opzeggen. De opzegging van de zijde van het bestuur gebeurt schriftelijk.

In beide gevallen vervalt na opzegging de contributie verplichting. 

Vindt gedurende de proefperiode van twee maanden geen opzegging plaats, dan wordt het aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap.

Wanneer het lidmaatschap dan wordt opgezegd, loopt de contributie verplichting door:

  • in de eerste helft van het jaar tot en met 30 juni
  • in de tweede helft van het jaar tot en met 31 december