Afscheid Ton van Giessen

Met grote droevenis delen wij u mede dat ons verenigingslid en dagcompetitie speler Ton van Giessen na een kortstondige ziekte op 11 augustus is overleden.

Wij wensen zijn familie en dierbaren heel veel sterkte toe.