Chris Tiebout

Met grote droevenis delen wij u mede dat ons verenigingslid
Chris Tiebout op 10 november jongstleden is overleden.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Chris.
Wij wensen u veel sterkte en kracht bij het dragen van uw verlies.

Namens het OGB bestuur en alle leden.